Słownik

Uchi deshi Życie studenckie
Budo Droga wojny
Aikido Droga do harmoni ciała i energii ki
Dojo Lit. „Miejsce drogi”
Zanshin Duch Zen
Kiai Krzyk wydobywany aby skupić całą swoją energię
Satori Oświecenie
Misogi ceremonia oświecenia
Musubi Koniec, wnioski, jedność
Shugyo Trening, postęp w nauce
Tatami Mata
Uke Osoba na której wykonuje się technike (atakujący)
Nage Ten który wykonuje technike (broniący się)
Bokken Drewniany miecz
Bokuto Drewniany miecz
Jo Krótki kij (~130 cm długości)
Shinai Bambusowy miecz
Enten-jizui Swobodne ruchy
Genshin Intuicja, wyczucie
Giri Obowiązek; Co masz wykonać, zrobić
Happo-baraki Być całkowicie świadomym tego co nas otacza
Hiki Ciągnąć
Hineri Skręt
Hito-e-mi „Zlewanie” się, łączenie się z ruchem atakującego.
Ido Ruch
Idori Techniki ćwiczone w pozycji seiza
Ikki-ni Za jednym oddechem; instynktownie
Ima Teraz
Irimi Wejście
Kaiten Obrót
Kaiten-juki Oś obrotu w technice.
Kan Intuicja, przeczucie
Karame Związać, uwięzić
Karami Poplątanie
Karui-geiko Lekkie, delikatne ćwiczenie
Kashaki-uchi Kontynuacja ataku.
Kihon Podstawy
Kokoro Duch, wola, serce, przeczucie
Kokoro-gamae Postawa mentalna
Kokutsu Skłon, pochylenie w tył
Koryu Stary styl (szkoła)
Kujiki Naprężenie, napięcie
Kushin Podskok, aby zaatakować
Kusshinuke Uchylić się do ataku
Maai Dystans bojowy, do walki
Mae-no-sen Przejęcie inicjatywy; Zaatakowanie zanim twój przeciwnik nawet zdarzy o tym pomyśleć
Maki Owinięty w koło
Mawashi Obrót
Moku roku Zestaw technik
Mokuso Medytacja
Munen mushin Nieświadome uderzenie
Munen muso Cel zazen
Nagashi Przepływ
Ninjo To co musisz uczynić
No Zaimek dzierżawczy
Nobashi Rozciągnięty
Nuki Ciągnąć
Oji Odpowiedź
Osae Nacisk; pchać;
Randori Wolny styl; „walka” z kilkoma przeciwnikami
Reigi Etykieta; również reishiki
Renshu Ciężka praca nad podstawami
Ritsurei Ukłon na stojąco
Sabaki Ruch ciała
Saho Lewy kierunek
Sankaku Trójkąt
Seme-guchi Otwarcie się na atak
Semete Atakujący
Sen Inicjatywa; również 1000
Senjutsu Taktyka
Sen-no-sen Przejęcie inicjatywy po ataku przeciwnika
Sente Osoba która przejmuje inicjatywe
Shi (Samurai) osoba
Shiki Ceremonia, styl, forma
Shikko Na jednym kolanie; poruszanie się na kolanach
Shinshin Umysł i ciało
Shinshin shugyo Trening umysłu i ciała
Shinshin toitsu Jedność ciała i umysłu
Shita Dół
Shita-no Niższe części
Shizoku Bezpieczne miejsce
Sho Mały
Shoshin Umysł początkującego
Shuchu Koncentracja
Shugeki Atak
Sudori Pęd
Sukui Wybieranie
Tai-atari Kontakt ciała
Tai-chikara Zewnetrzna siła (mięśnie)
Taisabaki Ruch ciała
Taijutsu Sztuka ciała
Tai-no-henko Zmienić pozycje ciała
Tanin-geiko Trening z wieloma atakującymi
Taoshi Przewrócić się
Tateki Wielu atakujących
Tateki-geiko Trening z wieloma atakującymi
Tateki-uchi Walka z wieloma atakującymi
Tenkan Zwrot, obrót
Tsukami Zagarniać
Uchima Dystans, w którym możesz zaatakować wykonując jeden krok
Uchimata Wewnętrzna strona do rzutu
Uchite Atakujący
Uki Pływający
Yo Pozytywne zasady przyrody
Yoko-furumi Ruch boczny
Yumi Łuk
Zentai Całkowity
Fukushiki-kokyu Oddech brzuszny
Ibuki Metoda oddychania, charakteryzująca się długim wdechem, a następnie wykrztuśnym wydechem w celu oczyszczenia płuc
In-ibuki Wewnetrzny (cichy) oddech
Nogare Metoda oddychania, charakteryzująca się długim wdechem z solidnym sapaniem
Ritsuzen Medytacja na stojąco
Yo-inbuki Siła z oddechu
Arigato Dziękuje (nieformalnie)
Domo Dziękuje (nieformalnie)
Domo arigato Dziękuje (formalnie)
Domo arigato gozaimasu Dziękuje bardzo mocno (bardzo formalnie) (Jeśli stosowna sytuacja właśnie trwa)
Domo arigato gozaimas’ta Dziękuje bardzo mocno (bardzo formalnie) (Jeśli stosowna sytuacja miała właśnie miejsce)
Dozo Prosze idź przodem, kontynuuj
Gomen nasai Przepraszam
Onegaishimasu Prosze (Kiedy prosimy o coś, zazwyczaj jak prosimy by ktoś z nami ćwiczył)
Sumimasen Przepraszam (By zwrócić na siebie uwagę)
Hai Tak
Iie Nie
Wakarimasu Rozumiem
Ato Cofnij się
Hajime Start
Hayaku Szybciej
Kiyotsukete Uważaj
Koutai Zmiana
Mate Czekaj
Mawatte Obruć się
Mokuso Zamknij oczy, medytacja
Suwatte Usiądź
Tatte Powstań
Yame Stop
Yoi Gotowy
Yukuri Wolniej
Yuru yaka ni Płynniej
Shinzen ni rei Ukłon w strone kaplicy, świątyni
Sensei ni rei Ukłon w stronę sensei
Joseki ni rei Ukłon w strone wyższych stopniem
Kamiza ni rei Ukłon w strone kamizy (bogów)
Otagai ni rei Ukłon do wszystkich innych, nawzajem
Rei Ukłon
Mae Przód
Migi Prawa
Hidari Lewa
Ushiro Tył, zwrot
Omote Przód
Ura Tył
Uchi Wewnatrz, do środka
Soto na zewnatrz
Jodan Góra
Chudan Środek
Gedan Dół
Chokkaku Prawo-skrętnie
Heiko Równolegle
Massugu Prosto przed siebie
Naname Po przekątnej
Otoshi Rzut
Shomen Uderzenie przednie
Ue Góra
Yoko Bokiem, boczny, na strone
Asoko Tam
Gyaku Na odwrót, odwrotnie, przeciwnie
Hantai W drugą stronę
Kiku Niżej
Komi Bliżej.
Soko Tam, w tej pozycji
Hantai-ni W przeciwnym kierunku
Happo 8 stron; we wszystkich kierunkach
Ichimonji Prosta linia
Chokusen Prosta linia
Naka Centrum
Naka ni W centrum
Waki Strona
Zenpo Przód
Ukemi Przewrót
Kumitachi Ćwiczenia w parach z wykorzystaniem miecza
Kumijo Ćwiczenia w parach z wykorzystaniem kija
Tachi dori Techniki przeciwko atakom mieczem
Tanto dori Techniki przeciwko atakom nożem
Atemi-waza Techniki uderzeń w punkty witalne
Hanashi-waza Techniki ucieczki z trzymań; również zwane hazushi-waza
Hanmi-handachi waza Wykonywanie technik gdy jedna osoba siedzi,a druga stoi.
Henka waza Wariacje technik. W głównej mierze zamiana jednej techniki na inną.
Hitori waza „walka z cieniem”
Jiju waza Techniki dowolne. Zazwyczaj określone przez atak lub technike. Różnią się od Randori gdzie wszystko jest dozwolone.
Kaeshi-waza Techniki przeciwne
Kansetsu-waza Techniki ze zwichnięciem (przemieszczeniem)
Katame-waza Techniki Grapplingu; składające sie z osae waza, kensetsu waza, and shime waza
Kihon-waza Techniki podstawowe
Nagashi waza Przechodzenie z jednej techniki do następnej
Ne waza Techniki Grapplingu
Oji waza Zablokować i skontrować atak
Omote waza Techniki ujawnione, prezentowane publiczności
Osae waza Techniki „przypinania”.
Shi waza Techniki przeciwne
Sukashi waza Techniki wykonywane bez pozwolenia partnerowi na uchwyt lub dokończenie ataku
Sutemi waza Techniki z „poświęceniem”
Suwari waza Techniki wykonywane w pozycji, gdy uke i nage siedzą na obydwóch kolanach.
Tachi waza Techniki w pozycji stojącej.
Te-waza Techniki ręczne (przeciwne do technik z bronią)
Uchi-waza Techniki obbronne przed atakiem uderzanym
Ushiro-waza Techniki na atak od tyłu
Uke-waza Techniki blokujące
Atemi Uderzenie w punkt witalny
Chudan-zuki Uderzenie w korpus
Gedan-zuki Uderzenie w dolne rejony ciała
Gyaku-uchi Odwrotne uderzenie
Gyaku-zuki Uderzenie z tylnej (dalszej) ręki
Jodan-zuki Uderzenie w górne rejony ciała
Kaeshi-zuki Uderzenie niedozwolone, nielegalne
Katate-uchi Uderzenie jedną ręką
Men-uchi Uderzenie w głowę
Mune tsuki tsuki na wysokości obi
Oi-zuki Uderzenie z krokiem
Shomen uchi Uderzenie kantem dłoni z góry w głowe.
Tsuki Zazwyczaj oznacza Chudan Oi-zuki
Uchi Do środka; uderzenie
Yokomen uchi Uderzenie kantem dłoni w skroń (bok głowy).
Yoko-uchi Uderzenie boczne
Gyakute-dori Trzymanie jedną ręką za rękę przeciwną; np. trzymanie przeciwnika za prawy nadgarstek swoją lewą ręką.
Katate dori Jedna ręka trzyma jedną ręke, po przeciwnej.
Kosadori Chwyt ręki po przeciwnej(katatedori ai-hanmi)
Morote dori Dwie ręce trzymają jedną.
Kata dori Chwyt za ramie
Ryokata dori Chwyt za dwa ramiona.
Ryote dori Dwie ręce trzymają dwie ręce.
Mune dori Chwyt za klatke piersiową.
Hiji dori Chwyt za łokcie
Sode dori Chwyt za rękaw
Ushiro eri-dori Chwyt za szyję od tyłu (zazwyczaj za kołnierz)
Ushiro tekubi dori Chwyt nadgarstków od tyłu.
Ushiro ryote dori Obchwyt od tyłu.
Ushiro ryokata dori Chwyt od tyłu.
Ushiro kubi shime Duszenie od tyłu.
Irimi nage Rzut z wejściem („technika 20’tego wieku”)
Juji nage, juji garami Rzut przez splecione ramiona („Rzut nr 10” – ramiona w kształcie japońskiego znaku 10 „+”; ramiona skrzyżowane, łokcie zablokowane
Kaiten nage Rzut poprzez obrót (zwrrot). uchi-kaiten nage i soto-kaiten nage (do środka i na zewnatrz)
Kokyu ho morotetori kokyu nage albo ryotemochi kokynage ude-oroshi irimi
Kokyu nage Rzut z oddechem (Większość jest wariacją podstawowej techniki.)
Koshi nage Rzut biodrowy
Kote gaeshi Rzut przez wykręcenie nadgarstka
Shiho nage Rzut w czterech kierunkach
Tenchi nage Rzut „niebo ziemia”
Aiki otoshi Głębokie wejście z podniesieniem nogi uke
Maki otoshi Nage kończy na kolanach, rzucając uke przez ramię
Sumi gaeshi Rzut do rogu
Sumi otoshi Rzut do rogu
Tai-atari uchi otoshi Z yokomen-uchi, wejście i zablokowanie uke z rzutem do tyłu
Ushiro udoroshi Ściągnięcie w dół od tyłu
Kokyu dosa Ćwiczenia oddechowe w seiza
Ganseki otoshi Ramię i łokieć splecione pod ramieniem
Katagatame Wariacja Kaiten nage kiedy unieruchamiasz ramię swojego przeciwnika i sprowadzasz go bezpośrednio na ziemie.
Hara brzuch
Abara żebra
Ago Szczęka
Ashi Noga
Ashikubi Kostka
Atama Głowa
Chototsu Punkt uciskowy pomiędzy oczami
Daitai Udo
Denko Punkt uciskowy w ruchome żebra.
Dokko Punkt uciskowy za uchem
Empi Łokieć
Eri Klapa, kołnierz
Fukuto Punkt uciskowy powyżej wnętrza kolana
Ganmen Twarz
Gekon Punkt uciskowy pod ustami
Gokoku Punkt uciskowy w miękkim miejscu pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym
Haishu Tył głowy
Haito Krawędź ręki, kant
Haiwan Tylnia część przedramienia.
Hiji Łokieć
Hiji-zume Punkt uciskowy wewnątrz łokcia
Hitai Czoło
Ippon-ken Staw w pięści
Jinchu Punkt uciskowy między ustami a nosem
Jintai Ciało
Jinkai-kyusho Punkty witalne na ciele człowieka
Juizo Nerki
Junchu Punkt uciskowy na górnej wardze
Kakato Pięta
Kakuto Tył część nadgarstka (do uderzeń)
Kashi Nogi
Katate Jedna ręka
Keichu Punkty atemi z tyłu szyji
Kenkokotsu Obojczyki
Kikan Tchawica
Koko Miejsce pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym
Kote Nadgarstek
Kubi Szyja
Kubi-naka Punkty atemi na czaszce
Kyusho Punkty witalne na ciele
Mata Udo, pachwina
Men Głowa
Mikazuki Punkt uciskowy w rogu szczęki
Mimi Uszy
Morote Obie ręce
Mukozune Punkt uciskowy w środku golenia
Mune Klatka piersiowa
Murasame Punkty uciskowe na szyji pomiędzy kręgami
Naike Punkt uciskowy w środku kostki
Nukite Koniuszek palca
Seika-tanden Dolna część brzucha.
Seiken Przód pięści
Seikichu kręgosłup
Senaka Tył ciała
Shintai Ciało
Shita hara Dolna część brzucha
Shomen Twarz
Shuhai Spód dłoni, ręki
Shuto Brzeg ręki
Sode Rękaw
Sokei Pachwina
Sokuso Końcówki palców u nóg – do kopania
Sokutei Spodnia część pięty
Sokuto Krawędź stopy
Tanden Brzuch
Tegatana Ręka-miecz
Teisho „Pięta” dłoni
Tekubi Nadgarstek
Te-no-hira Wnętrze nadgarstka
Tento Punkt uciskowy na górze głowy
Tettsui Uderzenie-młot
Te-ura Wnętrze nadgarstka
Ude Ramię
Uraken Tylnia część pięści
Waki Strona
Wakikage Punkt Uciskowy na Pasze
Yokomen Strona na głowie
Yubi Palec
Zengaku Czoło
Zenshin Całe ciało
Zenwan Przedramię
Hanmi Pozycja półfrontalna.
Hitoemi Postawa równa, stopy równolegle do przodu
Iai goshi Biodra opuszczone, stabilna pozycja.
Iai hiza, Tate hiza Klęczenie na jednej łydce.
Kamae Postawa
Kiza Klęczenie, ale z podwiniętymi palcami.
Seiza Pozycja siedząca na dwóch kolanach równocześnie.
Tachi Pozycja stojąca.
Chudan Średni poziom, miecz skierowany w środek (wysokość splotu słonecznego), seigan jest chudan gamae.
Gedan Niższy poziom, miecz skierowany do dołu.
Hasso gamae Pozycja 8, miecz u boku głowy. Zwykle hasso hidari, miecz po prawej, lewa stopa z przodu.
Jodan Poziom górny, miecz ponad głową. Zwykle hidari jodan, lewa stopa z przodu.
Karuma Jak waki gamae, ostrze poziomo.
Kasumi Ramiona skrzyżowane aby ukryć technikę (górska mgła).
Kongo Ostrze pionowo przed twarzą.
Seigan Naturalny krok, podstawa kamae.
Waki gamae Miecz skierowany w dół, do tyłu dla sutemi (sacrifice) waza. Zwykle miecz po prawej stronie (migi waki gamae), lewa stopa do przodu. Stosowana czasem w celu ukrycia długości miecza – szczególnie bokena.
Tenugui Mała cześć tkaniny do wycierania twarzy z potu. Noszona również pod hełmem w kendo.
Keiko gi, do gi, gi Strój ćwiczebny.
Embu gi Ubiór wyjściowy, mundur.
Kesa Klapa marynarki / część kostiumu mnicha przywieszona na lewym ramieniu.
Mon Herby rodzinne na mundurze
Montsuki Górna część ubioru z szerokimi rękawami, z herbami rodzinnymi umieszczonymi na piersiach, rękawie i plecach.
Sode Rękaw górnej częsci kimona.
Tanomo Szerokie rękawy na formalnych ubiorach.
Uwa gi Kimono treningowe – góra.
Zekken Naszywka na klatce piersiowej z nazwą właściciela i dojo.
Obi Pas (Biały pas, Czarny pas)
Hakama Rozczepiona spódnica; spodnie z szerokimi nogawkami, zazwyczaj czarne lub granatowe.
Hera Wieszak z tyłu hakamy.
Matadachi Miejsce rozczepienia hakamy.
Koshiita Tylnia „deseczka” na hakamie.
Tabi Japońskie skarpietki noszone w dojo.
Zori Japońskie sandały noszone poza dojo.