Filozofia

„Bez zranienia, bez siły, bez rywalizacji…”

Japońskie słowo „Ju” jest tłumaczone jako „łagodna, miękka, ustępliwa sztuka”. Hakko Den Shin Ryu naucza jak poddać się sile przeciwnika i obrócić ją przeciw niemu samemu.

Już od pierwszego treningu student Hakko Den Shin Ryu jest nauczany jak pokonać przeciwnika bez użycia siły fizycznej. Student który porzuci „siłę fizyczną” automatycznie nauczy się jej poddawać. Jeśli natomiast skupi swoją uwagę na siłowym wykonaniu techniki a nie na jej prawdziwym aspekcie popełni błąd. Nie trzeba być silnym aby wykonywać techniki Hakko Den Shin Ryu dlatego styl ten różni się od wielu innych. Wiele tzw. „twardych stylów” wymaga specjalnego przygotowania fizycznego celem wykonywania często ekstremalnych technik. Natomiast Hakko Den Shin Ryu wykorzystuje naturalne ruchy ciała, które nie wymagają dodatkowego treningu co sprawia, że techniki mogą być opanowane w bardzo krótkim czasie.

Jest wiele sposobów na unieszkodliwienie a nawet zabicie napastnika poprzez użycie różnego typu technik. Uderzenia łokciem, kolanem, uderzenia w splot słoneczny, gardło, pachwinę i wiele innych wrażliwych punktów na ciele są bardzo dobrze znane ludziom zajmującym się sztukami walki. Z drugiej zaś strony niewiele osób potrafi obronić się przed napastnikiem, nie wyrządzając mu przy tym krzywdy. Techniki Hakko Den Shin Ryu umożliwiają samoobronę bez zranienia przeciwnika.

Techniki Hakko Den Shin Ryu są wyłącznie technikami obronnymi, więc studenci nie są nauczani form ataku. Student koncetrujący swoją uwagę na poprawnym wykonaniu uderzenia (atemi) zapomina zakończyć technikę. Tylko w wyjątkowych sutuacjach mistrz Hakko Den Shin Ryu może stawić opór przeciwnikowi i wyrządzić mu krzywdę. I to jest piękno tej sztuki. Łagodna, miękka a zarazem niebezpieczna sztuka samoobrony.

Defensywny charakter technik Hakko Den Shin Ryu sprawia, że sztuka nie jest wykorzystywana w rywalizacjach sportowych. Pamiętajmy jest to sztuka samoobrony przed napastnikiem.

Ponieważ styl Hakko Den Shin Ryu naucza jak kontrolować przeciwnika bez wyrządzania mu krzywdy, każdy kto rozpocznie nauke może być pewien, że nie ulegnie jakiejkolwiek kontuzji podczas treningu.