Egzaminy

Wymagania egzaminacyjne mają charakter orientacyjny. Na każdym poziomie egzaminator może poprosić o zaprezentowanie dodatkowych technik, które mogą wykraczać poza wskazane wymagania.
Wymagania dla grupy młodszej dotyczą ćwiczących wieku do 14. roku życia, powyżej tego wieku obowiązują już wymagania dla grupy starszej. Nostryfikacja stopnia z grupy młodszej do starszej może spowodować obniżenie poziomu stopnia, co jest związane z zupełnie innym zakresem wymaganych technik.

GRUPA
MŁODSZA
GRUPA
STARSZA